Kombet

Społeczna odpowiedzialność

Kombet przywiązuje bardzo dużą rolę do przestrzegania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, rozumianej jako dobrowolne uwzględnianie interesu społecznego i ochrony środowiska, w zgodnym współdziałaniu ze wszystkimi grupami mającymi wpływ na naszą działalność lub na które nasza działalność ma wpływ. Postrzegamy siebie jako firmę odpowiedzialną społecznie, przestrzegającą obowiązujących przepisów i norm. Inwestujemy w naszych pracowników, będących największym majątkiem Spółki, w zrównoważony rozwój i w ochronę środowiska, jak również w dobre relacje z najbliższym otoczeniem, jakim z pewnością są mieszkańcy miasta i gminy Działdowo.

Poprawiamy warunki bezpiecznej pracy i socjalnego wspierania pracowników.

Stosujemy obiektywne oceny wydajności pracy, na podstawie zrozumiałego systemu motywacyjnego. Tworzymy odpowiedzialny i sprawiedliwy system wynagradzania, umożliwiający równe traktowanie pracowników. Finansujemy koszty szkoleń i opłaty czesnego przez pracowników studiujących zaocznie. Pracownik, który znajdzie się w potrzebie, może liczyć na finansową pomoc firmy.

W naszej działalności uwzględniamy inwestowanie w poprawę lokalnej infrastruktury, wspieranie organizacji non-profit, a także finansowanie imprez artystycznych i sportowych. Firma niespełna 10 lat była strategicznym sponsorem klubu piłki nożnej Start Kombet Działdowo, który po raz pierwszy w swojej historii awansował do trzeciej ligi.

Nasze relacje z odbiorcami opierają się na bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących norm oraz na ciągłej poprawie jakości naszych wyrobów, a także na spełnianiu zobowiązań wynikających z zawartych umów. Wobec naszych dostawców przestrzegamy umówionych terminów płatności. Nie zawieramy umów niewykonalnych.

Społeczna odpowiedzialność
Społeczna odpowiedzialność

Obecnie zrzucamy swoje ścieki do miejskiej oczyszczalni w Działdowie, poprzez własną przepompownię. W ramach modernizacji zakładu zlikwidowano centralną kotłownię opalaną miałem węglowym, a tym samym ograniczono emisję szkodliwych gazów i pyłów. Wymieniono podstawowe linie i urządzenia wodne, elektryczne, pary technologicznej i sprężonego powietrza. Naprawiane są budynki i budowle, a także linie technologiczne, dachy, suwnice, drogi wewnętrzne. Następuje zagospodarowanie terenu zielonego. W 2008 roku z Kombet całkowicie wycofano eternit. Firma jest przyjazna środowisku.

Nasza działalność ma korzystny wpływ na otoczenie. Taki model prowadzonej działalności pozwala trwale budować wizerunek firmy Kombet Działdowo, jako solidnego pracodawcy oraz partnera w realizacji wszelkich zadań wynikających z wykonywanej misji.

Społeczna odpowiedzialność

 

Umów wizytę w US