Kombet

Tradycja prefabrykacji betonu i żelbetu sięga 1968 roku. „Kombet Działdowo„ Sp. z o.o. nabyła majątek upadłego przedsiębiorstwa i w obecnej formie prawnej działa na krajowym rynku producentów budowlanych od 2003 r.

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż wyrobów z betonu i żelbetu dla budownictwa mieszkaniowego przemysłowego oraz infrastrukturalnego. Specjalizujemy się w produkcji i dostawie płyt stropowych do zespolonych systemów stropowych SZ KOMBET (typu Filigran).

„Kombet Działdowo” od dnia rozpoczęcia działalności, dzięki inwestycjom przeprowadzonym w Spółce systematycznie rozwija swój obszar działania, stając się nowoczesną firma wyczuloną na potrzeby rynku.

O nas
O nas

MISJĄ FIRMY jest wytwarzanie najwyższej jakości produktów, na podstawie dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi normami: technicznymi, prawnymi i etycznymi oraz odpowiedzialność wobec parterów Spółki. Zawsze dotrzymujemy umówionych terminów płatności.

Szczycimy się dobrą marką produkowanych wyrobów, na co składa się wiele lat rzetelnej i systematycznej pracy doświadczonych pracowników oraz bieżący nadzór i kontrola, w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), posiadającej stosowne Certyfikaty nadane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Jesteśmy uprawnieni do oznaczania swoich wyrobów znakiem budowlanym B. Do każdej partii prefabrykatów wystawiamy kopię Krajowej deklaracji zgodności lub Oświadczenie o zgodności wykonania z dokumentacją techniczną Zamawiającego.