Kombet

Płyty balkonowe prefabrykowane

są elementem konstrukcyjnym budynku, który ze względu na swoją lokalizację jest narażony na działanie warunków atmosferycznych, w związku z tym istotna jest jakość elementów. Balkony zgodnie z wymaganiami inwestora wyposażamy w akcesoria montażowe -systemowe łączniki izotermiczne.

Zastosowanie

  • Budownictwo jeno- i wielorodzinne
  • Obiekty użyteczności publicznej

Dane techniczne

  • Minimalna klasa betonu: C25/30
  • Stal A-IIIN
  • Mostek termiczny (ciepły łącznik) zastosowanie wkładek termicznych

Zalety

  • Szybka realizacja i montaż
  • Wysoka trwałość elementów
  • Eliminacja ryzykownych robót na wysokościach
  • Minimalizacja straty ciepła, izolacja poprzez zastosowanie elementu izolacyjno-kotwiącego.

Wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiającego.

Galeria