Kombet

Ogólna charakterystyka

Płyty prefabrykowane SZ-KOMBET są płytami wykonanymi z betonu zbrojonego. Wraz z warstwą betonu wylewanego na budowie tworzą one strop zespolony typu SZ KOMBET (Strop Zespolony –KOMBET).
Płyty tego typu stanowią dolną częścią stropu SZ KOMBET. Zawierają one pełne zbrojenie główne wzdłuż kierunku prefabrykatu, pręty rozdzielcze oraz elementy kratownicowe umieszczone w kierunku podłużnym, zatopione w prefabrykacie, wystające ponad powierzchnię płyty. Kratownice są przestrzennymi stalowymi strukturami zapewniającymi sztywność i nośność na ścianie.

Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych "SZ KOMBET"

Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych "SZ KOMBET"

Zastosowanie

 • Budownictwo mieszkaniowe – wielo- i jednorodzinne
 • Budownictwo przemysłowe
 • Ogólne, użyteczności publicznej

Zalety stropu

 • Produkcja stropu wymaga użycia minimum deskowań
 • Możliwość nadania strzałki ujemnej
 • Dowolność kształtowania geometrii stropów
 • Duża rozpiętość w świetle podpór
 • Ograniczenie prac zbrojarskich na budowie
 • Możliwość zastosowania różnych rodzajów podparcia:
  • Oparcie na ścianie
  • Oparcie na podciągach (możliwość ukrycia podciągów w grubości stropu)
  • Oparcie na słupach
  • Podwieszanie na płytach sąsiednich
  • Możliwość dowolnego rozmieszczenia balkonów w budynku bez względu na kierunek podparcia płyt ułożonych na kondygnacji, dająca dużą swobodę w projektowaniu architektury budynku
  • Bardzo duża szybkość realizacji zamówienia
  • Łatwy transport
  • Gładkość stropu niewymagająca tynkowania

Właściwości i parametry techniczne

 • Grubość: 5-7cm
 • Długość: 50-1200cm
 • Szerokość 30-250cm
 • Masa prefabrykatu: ok. 125-140kg/m2
 • Minimalna klasa betonu: C25/30 (B30)
 • Bardzo dobre właściwości akustyczne
 • Niewielka podatność na drgania i ugięcia
 • Niewielka podatność na powstawanie rys

Składowanie płyt prefabrykowanych

Teren przeznaczony do składowania prefabrykatów powinien być płaski, utwardzony oraz wyrównany. Płyty powinny leżeć na legarach o wysokości minimalnej 10cm w rozstawie odpowiadającej 1/5 długości licząc od czoła płyty. Przekładki pomiędzy płytami powinny być wykonane z desek o grubości 2,5cm w rozstawie odpowiadającym rozstawowi dolnych legarów. Przekładki powinno się układać na węzłach kratownic. Składowanych może być co najwyżej 6 elementów jeden na drugim.

Podnoszenie płyt prefabrykowanych

Sprzętem przeznaczonym do podnoszenia prefabrykatów są żuraw lub dźwig wraz ze specjalnymi zawiesiami i trawersami. Ich konstrukcja ma spełniać warunki równomiernego przeniesienia obciążenia na osobne haki oraz pozwolić na wyeliminowania poziomych, prostopadłych sił do kratownic. Haki należy zaczepiać jedynie za węzły pasa górnego kratownicy. Odległość zaczepienia haka od czoła płyty powinna wynosić 1/5 długości płyty. W okoliczności, gdy płyta jest dłuższa niż 6,0m, to należy również zaczepiać w połowie rozpiętości.

Płyty stropowe SZ Kombet są wykonywane na podstawie indywidualnej dokumentacji dostarczonej przez klienta lub przygotowanej przez biuro projektowe. Kombet Działdowo Sp. z o.o. wykonuje płyty stropowe SZ Kombet na podstawie PN-EN 13747+A2:2011 „Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych”. Zgodnie z wymaganiami powyższej normy, jako firma wprowadzająca wyrób budowlany do obrotu, wykonujemy niezbędne badania oraz poddajemy się koniecznym audytom.
Płyty stropowe SZ Kombet wykonuje się według systemu jakości 2+ (Rozporządzenie ministra infrastruktury z 11.08.2004 Dz.U.Nr 198.poz.2041), dlatego też podlegamy ciągłej kontroli jednostce akredytowanej (CEBET Warszawa), która wydaje nam Certyfikat dla Zakładowej Kontroli Produkcji oraz corocznie kontroluje proces produkcji. Spełniając wszystkie wymogi Kombet Działdowo ma prawo wystawiania Deklaracji Zgodności (kopia).

Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych "SZ KOMBET"

Galeria