Kombet

Ogólna charakterystyka

Płyty dachowe korytkowe stosuje się do wykonania przekryć dachowych. Dopuszczalna wartość obciążeń – 2,69kN/m2

Możliwość stosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym z uwagi na niewielki ciężar.

Na wyrób wystawiamy deklarację zgodności. Wykonujemy zgodnie z PN – EN 13224:2012.

Rozróżnia się:

 • płyty korytkowe otwarte DK – minimalna długość oparcia płyt na podporze 5,5cm
 • płyty korytkowe zamknięte DKZ– minimalna długość oparcia płyt na podporze 4,5cm.

 

Płyty korytkowe zamknięte DKZ

 

Płyty dachowe korytkowe DK i DKZ

Dane techniczne

 • Minimalna klasa betonu: C20/25
 • Stal: AIII(N)
 • Długość modularna(l): 180cm; 240cm; 300cm
 • Szerokość modularna(s): 30cm; 60cm
 • Wysokość(h): 10cm
 • Masa: 60-220kg

 

Płyty korytkowe otwarte DK

Płyty dachowe korytkowe DK i DKZ

Dane techniczne

 • Minimalna klasa betonu: C20/25
 • Stal: A-IIIN
 • Długość modularna(l): 150cm; 200cm; 210cm; 240cm; 270cm
 • Szerokość modularna(s): 30cm; 60cm
 • Wysokość(h): 10cm

Płyty dachowe korytkowe DK i DKZ

Galeria