Strona główna

Płyty dachowe korytkowe DK i DKZ

Płyty dachowe korytkowe stosuje się do wykonania przekryć dachowych. Dopuszczalna wartość obciążeń – 2,69 kN/m2.
Możliwość stosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym z uwagi na niewielki ciężar.
Na wyrób wystawiamy deklarację zgodności. Wykonujemy na podstawie PN-EN 13224:2012.
 


Rozróżnia się:

●   płyty korytkowe otwarte DK – minimalna długość oparcia płyt na podporze 5,5cm
●   płyty korytkowe zamknięte DKZ– minimalna długość oparcia płyt na podporze 4,5cm

Płyty korytkowe zamknięte DKZ

 
Dane techniczne
 • Minimalna klasa betonu: C20/25
 • Stal: AIII(N)
 • Długość modularna(l): 180cm; 240cm; 300cm
 • Szerokość modularna(s): 30cm; 60cm
 • Wysokość(h): 10cm
 • Masa: 60-220kg

Płyty korytkowe otwarte DK
 
Dane techniczne
 • Minimalna klasa betonu: C20/25
 • Stal: A-IIIN
 • Długość modularna(l): 150cm; 200cm; 210cm; 240cm; 270cm
 • Szerokość modularna(s): 30cm; 60cm
 • Wysokość(h): 10cm
©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina