Strona główna

Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych "SZ KOMBET"

Ogólna charakterystyka

Płyty prefabrykowane – SZ-KOMBET  są płytami wykonanymi z betonu zbrojonego.  Wraz z warstwą betonu wylewanego na budowie tworzą one strop zespolony typu SZ KOMBET (Strop Zespolony –KOMBET).
Płyty tego typu stanowią dolną częścią stropu SZ KOMBET. Zawierają one pełne zbrojenie główne wzdłuż kierunku prefabrykatu, pręty rozdzielcze oraz elementy kratownicowe umieszczone w kierunku podłużnym, zatopione w prefabrykacie, wystające ponad powierzchnię płyty. Kratownice są przestrzennymi stalowymi strukturami zapewniające sztywność i nośność na ścinanie.Zastosowanie
 •   Budownictwo mieszkaniowe – wielo- i jednorodzinne
 •   Budownictwo przemysłowe
 •   Ogólne, użyteczności publicznej

Zalety stropu
 • Produkcja stropu wymaga użycia minimum deskowań
 • Możliwość nadania strzałki ujemnej
 • Dowolność kształtowania geometrii stropów
 • Duża rozpiętość w świetle podpór
 • Ograniczenie prac zbrojarskich na budowie
 • Możliwość zastosowania różnych rodzajów podparcia:
a) Oparcie na ścianie
b) Oparcie na podciągach (możliwość ukrycia podciągów w grubości stropu) o Oparcie na słupach
c) Podwieszanie na płytach sąsiednich
 • Możliwość dowolnego rozmieszczenia balkonów w budynku bez względu na kierunek podparcia płyt ułożonych na kondygnacji, dająca dużą swobodę w projektowaniu architektury budynku
 • Bardzo duża szybkość  realizacji zamówienia
 • Łatwy transport
 • Gładkość stropu niewymagająca tynkowania

Właściwości i parametry techniczne
 • Grubość: 5-7cm
 • Długość: 50-1200cm
 • Szerokość 30-250cm
 • Masa prefabrykatu: ok. 125-140kg/m2
 • Minimalna klasa betonu: C25/30 (B30)
 • Bardzo dobre właściwości akustyczne
 • Niewielka podatność na drgania i ugięcia
 • Niewielka podatność na powstawanie rys.

Składowanie płyt prefabrykowanych


Teren przeznaczony do składowania prefabrykatów powinien być płaski, utwardzony oraz wyrównany. Płyty powinny leżeć na legarach o wysokości minimalnej 10cm w rozstawie odpowiadającej 1/5 długości licząc od czoła płyty. Przekładki pomiędzy płytami powinny być wykonane z desek o grubości 2,5cm w rozstawie odpowiadającym rozstawowi dolnych legarów. Przekładki powinno się układać na węzłach kratownic. Składowanych może być co najwyżej 6 elementów jeden na drugim.

Podnoszenie płyt prefabrykowanych

Sprzętem przeznaczonym do podnoszenia prefabrykatów są żuraw lub dźwig wraz ze specjalnymi zawiesiami i trawersami. Ich konstrukcja ma spełniać warunki równomiernego przeniesienia obciążenia na osobne haki oraz pozwolić na wyeliminowania poziomych, prostopadłych sił do kratownic. Haki należy zaczepiać jedynie za węzły pasa górnego kratownicy. Odległość zaczepienia haka od czoła płyty powinna wynosić 1/5 długości płyty. W okoliczności, gdy płyta jest dłuższa niż 6,0m, to należy również zaczepiać w połowie rozpiętości.

Płyty stropowe SZ Kombet są wykonywane na podstawie indywidualnej dokumentacji dostarczonej przez klienta lub przygotowanej przez biuro projektowe.  Kombet Działdowo Sp. z o.o. wykonuje płyty stropowe SZ Kombet na podstawie PN-EN 13747+A2:2011 „Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych”. Zgodnie z wymaganiami powyższej normy, jako firma wprowadzająca wyrób budowlany do obrotu, wykonujemy niezbędne badania oraz poddajemy się koniecznym audytom.

Ponieważ płyty stropowe SZ Kombet wykonuje się według systemu jakości 2+ (Rozporządzenie ministra infrastruktury z 11.08.2004 Dz.U.Nr 198.poz.2041), podlegamy ciągłej kontroli jednostce akredytowanej (CEBET Warszawa), która wydaje nam Certyfikat dla Zakładowej Kontroli Produkcji oraz corocznie kontroluje proces produkcji. Spełniając wszystkie wymogi  Kombet Działdowo ma prawo wystawiania Deklaracji Zgodności (kopia) i oznaczania w/w wyrobów znakiem budowlanym.


Podparcie montażowe wykonujemy poprzez ułożenie prostopadle do kratownic płyt w postaci drewnianych bądź stalowych stempli. Kolejno przygotowujemy podpory a przed ułożeniem stropu poziomujemy cały szalunek. Po wykonaniu powyższych czynności  układamy płyty prefabrykowane SZ-KOMBET, zaczynając od płyt, w których znajdują się otwory instalacyjne lub od płyt, które są związane z położeniem schodów. Następnym krokiem jest ułożenie zbrojenia, np. w postaci siatek (w zależności od dokumentacji projektowej). Strop betonujemy do grubości przewidzianej w projekcie. Należy pamiętać, że strop niższej kondygnacji powinien być zastemplowany co najmniej połową stempli z kondygnacji wyższej. Strop można rozstemplować dopiero po upływie 28 dni. Jednak po 14 dniach można rozebrać połowę stempli. Montaż płyt jest możliwy również bezpośrednio z samochodu.
 
©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina