Strona główna

Ściany oporowe

Ściana oporowa  - jest to konstrukcja służąca do utrzymywania gruntów rodzimych lub nasypowych w stanie równowagi.

Dane techniczne:
  • Minimalna klasa betonu: C20/25
  • Stal: A-IIIN
 
 

Wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiającego.
©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina