Strona główna

Ścianki czołowe i mury oporowe

Ścianki czołowe przepustów jest to element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych głowic służący do łagodnego wprowadzenia wody do przepustu. Stosuje się go również do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.

Dane techniczne:
  • minimalna klasa betonu: C20/25
  • Stal: A-IIIN
 


 
Wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiającego.
©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina