Strona główna





Bloki ścienne wew. typ „W” i „BW” oraz ścienne drzwiowe typ "BD"

Ściany prefabykowane stosowane są  zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i użyteczności publicznej.

Bloki ścienne wewnętrzne typ „W” i „BW”

Dane techniczne
  • Minimalna klasa betonu: C20/25
  • Stal: A-I; A-IIIN

Wykonujemy na podstawie  PN-EN 13369.

Bloki ścienne drzwiowe typ „BD”


Dane techniczne

  • Minimalna klasa betonu: C20/25
  • Stal: A-I; A-IIIN

Wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiającego.
©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina