Strona główna

Oferta dla budownictwa rolniczego i ekologicznego

  • ekologiczne zbiorniki na wodę
  • elementy oczyszczalni ścieków
  • przydomowe zbiorniki na ścieki
  • ekologiczne zbiorniki na gnojowicę
  • płyty do składowania nawozów naturalnych

Wszystkie produkty wykonywane są wg standardów obowiązujących w UE.©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina