Strona główna

Oferta dla budownictwa drogowego

  • elementy mostów, wiaduktów i prefabrykowanych estakad oraz elementy umocnienia przyczółków przymostowych
  • rury betonowe fi 300 –  600 oraz ścianki czołowe » Czytaj więcej
  • kręgi żelbetowe fi 800 – 1200 i przykrywy studni » Czytaj więcej
  • krawężniki i ograniczniki drogowe » Czytaj więcej
  • trylinka, płyty typu JOMB i płyty drogowe PD wg zamówienia klienta » Czytaj więcej
  • ścianki czołowe i mury oporowe » Czytaj więcej
  • elementy pomostów i elementy umocnienia skarp
  • wszelkie inne elementy konstrukcyjne z żelbetu do wykonania zgodnie z indywidualną dokumentacją klienta


©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina